Społeczna Straż Rybacka

Ponownie "uaktywnił" się kłusownik na naszych wodach

W tym tygodniu Społeczna Straż Rybacka dokonała zdjęcia siatki kłusowniczej zastawionej na jeziorze Lgiń Mały. Kłusownik nieco się napracował przygotowując miejsce usadowienia siatki w okolicy pomostu. Jak powiedzieli Strażnicy trwają czynności, które mogą doprowadzić do ustalenia danych kłusownika. Przeglądane są zdjęcia z fotopułapek, rozpytywani wędkarze itp.  

Ruszyły wspólne kontrole policyjnych wodniaków ze Społeczną Strażą Rybacką

Data publikacji 02.05.2018

Wschowscy policjanci wspólnie z przedstawicielami Straży Rybackiej zainicjowali w tym sezonie kontrole miejsc amatorskiego połowu ryb pod kątem wymaganych przepisami uprawnień. Działania prowadzone będą cyklicznie.

W miniony weekend ruszyły wspólne patrole policyjnych wodniaków z przedstawicielami Straży Rybackiej. Mundurowi kontrolowali posiadanie wymaganych uprawnień do połowu oraz wyposażenie łodzi w sprzęt ratunkowy.

W wyniku pierwszej wspólnej kontroli ujawnili pięciu wędkarzy nieposiadających kart wędkarskich, osobę nieposiadającą pozwolenia na połów ryb. Monitorowali również rejon przyjeziorny ujawniając osobę, która wjechała do lasu pomimo obowiązującego zakazu wjazdu.

Policjanci ze Strażnikami Rybackimi zapowiadają kolejne kontrole akwenów i nabrzeży na terenie całego powiatu wschowskiego. Działania te wymierzone są głównie przeciwko kłusownikom.

opr. podkom. Maja Piwowarska

Oficer Prasowy KPP Wschowa


Nagrywanie interwencji przez SSR

Pomysł wprowadzenia w życie nagrywania interwencji przez SSR PZW Kamienna Góra wywołał na różnego rodzaju stronach internetowych i portalach burzliwe dyskusje. Dziś 31.05.2012 roku otrzymaliśmy oficjalne stanowisko Państwowej Straży Rybackiej z dnia 29.05.2012 napisane na wniosek Ministerstwa Spaw Wewnętrznych dotyczące nagrywania i fotografowania sprawców wykroczeń i przestępstw wędkarskich oraz osób zachowujących się agresywnie wobec strażników SSR . Zadano pytania wysłane do Ministra Spraw Wewnętrznych:

1. Czy Strażnik Społecznej Straży Rybackiej może nagrać na nośnik video sprawcę, który popełnia przestępstwo przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym? (w celu wykorzystania jako dowód w Sadzie?).
2. Czy Strażnik Społecznej Straży Rybackiej może nagrać na nośnik video sprawcę, który popełnia wykroczenie przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym ( w celu wykorzystania jako dowód w Sądzie?).
3. Czy Strażnik Społecznej Straży Rybackiej może nagrać na nośnik video agresywne zachowanie wobec siebie osoby np. kontrolowanej (aby uniknąć ewentualnych pomówień sprawcy agresywnego zachowania) w celu wykorzystania jako dowód w Sądzie?
4. Czy takie nagrywanie (dokumentowanie) w powyższych przypadkach nie łamie prawa?

Otrzymane pismo informuje ,że Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej mogą dokonywać nagrań obrazu i dźwięku przy użyciu kamer i innych urządzeń posiadających funkcję rejestrowania obrazu i urządzeń posiadających funkcję nagrywania dźwięku oraz sporządzania dokumentacji fotograficznej osoby lub osób, które popełniają przestępstwo lub wykroczenie przeciwko przepisom ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie. Strażnik może również nagrać obraz video, uwiecznić dźwięk oraz robić zdjęcia osoby, która podczas kontroli zachowuje się agresywnie, a nagranie to ma służyć jako dowód poglądowy do sprawy dla Sądu Rejonowego, aby strażnik społeczny mógł uniknąć ewentualnych pomówień sprawcy w celu źle przeprowadzonej kontroli przez strażnika SSR. Osobę nagrywaną należy poinformować, ze jest nagrywana. Co najważniejsze osoba, która została poinformowana o wykonaniu takich czynności podczas kontroli nie ma prawa żądać , aby strażnik SSR zaprzestał wykonywania takiej czynności oraz osoba nie może utrudniać wykonywania tej czynności strażnikowi. Materiał wraz z zawiadomieniem o wykroczeniu i przestępstwie przesyła się do odpowiedniego organu ścigania. Dowody pozyskane poprzez utrwalenie dźwięku, obrazu lub dokumentacji fotograficznej nie mogą być upubliczniane i umieszczane na forach internetowych oraz przekazywane do publicznej wiadomości przez media bez zgody Sądu. Mam nadzieję, że powyższe rozwieje wszystkie wątpliwości i posłuży innym grupom Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie naszego Kraju. Poniżej podaję linki do pisma Państwowej Straży Rybackiej.


Wspólne patrole Straży Rybackiej

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Wschowskiego, wraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wielkopolskim  z posterunku w Zielonej Górze, przeprowadziło w ostatnich tygodniach wspólne patrole polegające na kontroli brzegów jezior, wędkarzy, jak i samych jezior z łodzi służbowej. W niektórych przypadkach kończyło się upomnieniem lub postępowaniem mandatowym dla wędkarzy.Podczas patrolowania wód podległych, natrafiono na kilka sieci typu „wonton”, (długości ok. 50m.), które były rozłożone na jeziorach naszego okręgu . Dzięki wspólnej akcji strażników sieci zostały ściągnięte, a ryby wypuszczone do wody w stanie ogólnie zdrowym. Jednocześnie zostały wstępnie wytypowane osoby podejrzane o proceder polegający na nielegalnym połowu ryb. Schwytanie ich to tylko kwestia czasu.


Działanie SSR we Wschowie - październik 2016.

W dniu dzisiejszym Komendant SSR Powiatu Wschowskiego wraz z strażnikami, po telefonicznej informacji od wędkarza udali się nad jezioro Dąbie w Wygnańczycach, celem potwierdzenia informacji o postawionych sieciach kłusowniczych na jeziorze. Po penetracji z łodzi służbowej natrafiono na sieć, długości około 200 m. Sieć została ściągnięta i zdeponowana, a ryby w ilości około 150 szt. trafiły z powrotem do wody.Biuro koła  czynne w poniedziałki

w godz.16.00 - 17.00

oraz czwartki

16.00 - 17.00

Wschowa, ul. Kopernika 7

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości